Angående Revisorsnämndens beslut

En del medier har uppmärksammat att Revisorsnämnden gett en varning till Livets Ords revisor, utifrån vad man menar är bristfällig dokumentation på två punkter.

Det finns vissa viktiga saker att betona angående detta:

Den ena punkten berör dokumentationen av vår insamlingskontroll. Livets Ord får löpande in olika gåvor som är öronmärkta till olika ändamål och arbetar med ett antal olika rutiner och system för att se till att gåvorna alltid går till det ändamål de är avsedda för. Det är av största vikt för oss att gåvomedel hanteras med hög integritet och att riktade gåvor används för avsett ändamål. Det är därför viktigt att poängtera att det som påpekas av Revisorsnämnden inte är bristande rutiner från Livets Ords sida – sådana rutiner finns och fungerar mycket bra – utan att revisionskontrollen av dessa rutiner varit bristfälligt dokumenterad. Detta är av naturliga skäl inte något Livets Ord kan påverka.

Eftersom vi är 90-kontoregistrerade kontrolleras våra ekonomiska årsredovisningar dessutom inte enbart av vår revisor utan även av ytterligare revisionsbyråer som Svensk Insamlingskontroll anlitar, för nuvarande EY och KPMG. Svensk Insamlingskontroll utför också ytterligare en intern kontroll av sina medlemsorganisationer och förra året utförde Grant Thornton en sådan kontroll hos oss på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll.

Det andra påpekandet som berör det numera upprivna beslutet om Livets Ords ursprungsstyrelses speciella pensionsavtal. Återigen riktas kritiken mot att revisorn inte visat nog dokumentation för sitt ställningstagande i frågan.

När det gäller ursprungsstyrelsens speciella pensionsavtal understryker vi däremot återigen vad vi många gånger påpekat, att detta var ett felaktigt och olyckligt beslut som dåvarande styrelsemedlemmar bett om ursäkt för.

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla och stärka våra ekonomiska rutiner. Följande är exempel på åtgärder vi genomfört:

  • Samtliga av de aktuella pensionsavtalen är idag upprivna.
  • Styrelseuppdraget på Livets Ord är idag inte kopplat till några förmåner överhuvudtaget.
  • Pensionsavtal med identiska villkor för samtliga idag anställda på Livets Ord har tecknats.
  • En oberoende grupp ekonomer ger råd kring och synpunkter på stiftelsens ekonomiska beslut och rutiner, speciellt i vad som rör löner och förmåner.
  • Styrelseledamöters lön sätts utifrån den ekonomiska rådgivningsgruppens rekommendation, och deras löner finns offentligt publicerade på Livets Ords hemsida.

Kommentarer om Ulf Ekman Ministries

Utifrån nya mediauppgifter och påståenden vill vi kommentera och förtydliga följande:

Vi har aldrig hävdat att Ulf Ekman Ministries (UEM) överlämnades till Ulf Ekman direkt i samband med konverteringen. Vår prioritet har varit att så långt som möjligt och efter bästa förmåga ta hand om medlemmarna, församlingen och rörelsen i en turbulent tid, och de praktiska och tekniska konsekvenserna har behövt komma i andra hand och ta längre tid. Att dessa processer dragit ut på tiden betyder inte att Livets Ord och Ulf Ekman har fortsatt samarbete eller kopplingar. Vi är i processen att lösa och tydliggöra allt, ända ner på detaljnivå.

Som vi tidigare tydliggjort på denna blogg kommer Ulf Ekman att driva UEM vidare i USA, nu helt skilt från Livets Ord. Alla som via givande eller på annat sätt varit i kontakt med organisationen tidigare, då den var direkt relaterad till Livets Ords arbete, har informerats om denna förändring. Alla dess tidigare tillgångar har överförts till Livets Ord.

Då LIvets Ord och Ulf Ekman nu går skilda vägar är det omöjligt oss att känna till eller svara för vad som sker framåt i UEM, eller på vilket sätt organisationen kommer att drivas. På en fråga om varför Robert Ekh fanns med i ansökan om återaktiverande av UEM i USA, svarade Joakim Lundqvist att han gissade (mer kan vi inte göra, eftersom verksamheten inte länge är kopplad till Livets Ord) att detta var ett misstag i den nya ansökan. Enligt uppgift från Ulf Ekman till Dagen visade sig detta stämma.

Uppgiften att Robert Ekh inte tidigare satt i ledningen för UEM i USA är däremot felaktigt (dokumentation bifogad). Han avslutade däremot alla sina uppdrag inom Livets Ord i januari 2015.

 

Livets Ords missionskoncept

På Livets Ord är mission centralt och viktigt. Vi tror på Jesu ord i missionsbefallningen att vi som kristna är kallade att ”Gå ut i hela världen”, något som vi gjort målmedvetet och intensivt nästan från start. Vi har sänt över 7000 teamresenärer och predikanter till ett 60-tal länder. De fält som vi arbetat mest på är före detta Sovjet och dess satellitstater i Europa, Indien, Vietnam och Kina, men även i övriga Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika.

(mer…)

Om jag vill reagera mot innehållet i programmet, hur gör jag då?

Tänk i så fall på att hålla en god ton och se till att grunden för dina inlägg/kommentarer bygger på konstruktiv kritik.

Nedan ser du några förslag på hur du kan gå till väga:

1. Dela den här informationssidan på dina sociala medier.

2. Skriv, ring eller maila och säg din mening till:

Uppdrag granskning
SVT Göteborg
405 13 Göteborg
Telefon: 031 – 83 70 00
Mejl: granskning@svt.se

3. Kontakta de reportrar som gjort själva programmet: Anna Lindman (anna.lindman@svt.se) och Magnus Svennungsson (magnus.svenungsson@svt.se), och programredaktören Peter Bagge (peter.bagge@svt.se).

4. Du kan kommentera på Uppdrag Gransknings Facebooksida, och på deras Twitterkonto @granskning.

5. Om du tycker att programmet presenterar en osaklig och ensidig bild, ignorerar fakta, inte presenterar underlag för sina påståenden eller medvetet vinklar information, kan du anmäla det till granskningnämnden. Här finner du information om hur detta går till, och formulär för anmälan.