UA-6516940-38 UA-6516940-38

Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning

Hej,

Onsdagen den 25:e november sänder SVT:s program Uppdrag Granskning ett reportage om Livets Ord, med fokus främst på ekonomi. Efter att ha sett programmet ser vi ett stort behov av att kommentera och ge vår syn på det som sägs och påstås.

I inläggen här nedan går vi därför igenom programmets påståenden, och skriver om var det finns anledning till självkritik från vår sida, var uppgifterna i reportaget behöver kompletteras med fler fakta, och i vilka fall programmet direkt har ignorerat information som vi har tillhandahållit för att skapa en starkt negativt vinklad bild av Livets Ord.

Ett exempel på det senaste är påståendet att gåvor som givits till mission inte gått till detta ändamål. Sådana antydningar är allvarliga och djupt felaktiga. Livets Ord hanterar ekonomin med hög integritet vilket bekräftas i revisionskontroller och granskningar, bl.a på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll och av våra externa revisorer. Gåvor öronmärks och används alltid till det som de är avsedda för.

De flesta situationer Uppdrag Granskning problematiserar med ligger 15, 20, 25, till och med 30 år tillbaka i tiden. Det är naturligtvis omöjligt för Livets Ords nya ledning att känna till, kunna redogöra och fullt ut ta ansvar för allt som hände då. Men för att du ska få den tydligaste bilden av Livets Ord ger jag dig till sist ett råd:

Kom och hälsa på. Hör själv vad vi undervisar. Ställ själv dina frågor. Se själv hur vi arbetar. Känn själv på atmosfären. Skapa dig din en egen bild, och köp inte automatiskt en som serveras dig av någon annan. Då har du bäst chans att få en bred och korrekt bild av hur saker egentligen förhåller sig.

Med önskan om Guds välsignelse,

Joakim Lundqvist
Pastor, Livets Ord