UA-6516940-38 UA-6516940-38

Monthly Archives: november 2015

Köpte Livets Ord ett hus åt Ulf Ekman?

1994 köptes Ulf Ekmans bostadshus in som pastorsbostad, av Livets Ord. Ulf Ekman bodde kvar och betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.

Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll helt församlingen Livets Ord.

Livets Ords svar på mejlfrågor från SVT

Följande text med frågor och svar skickades från Livets Ord till Anna Lindman på SVT, Uppdrag Granskning, den 11 november: 

Hej Anna,

Tack för mailet och dina frågor.

Vi önskar också att det hade funnits en bättre dialog oss emellan. Vi har ju redan tidigare bett om de konkreta frågor ni önskar få svar på, men dessa skickades först nu med önskan om svar inom en dag. Det är naturligtvis inte heller optimalt från vår sida, då frågorna krävde omfattande genomgångar av ekonomisk dokumentation från långt tillbaka i tiden. Svar på tidigare ställda frågor skickade vi förra veckan.
(mer…)

Vad är anledningen till sekretessavtalet med Robert Ekh?

Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades integritet. Detta är uppgifter som var och en måste avgöra om han/hon vill offentliggöra eller ej.

Just i fallet Robert Ekh rekommenderade, den av oss anlitade externa advokatbyrå, oss att göra avtalet icke offentligt. Överenskommelsen med Robert Ekh låg däremot väl inom gränsen för vad som är skäligt.

I efterhand ser vi att detta avtal kan upplevas vara i konflikt mot vår linje av ökad tydlighet och öppenhet, men följde vid tillfället de råd som gavs oss från juridisk expertis och behöver naturligtvis ära avtalet i den form det tecknades.