UA-6516940-38 UA-6516940-38

Monthly Archives: februari 2016

Kommentarer om Ulf Ekman Ministries

Utifrån nya mediauppgifter och påståenden vill vi kommentera och förtydliga följande:

Vi har aldrig hävdat att Ulf Ekman Ministries (UEM) överlämnades till Ulf Ekman direkt i samband med konverteringen. Vår prioritet har varit att så långt som möjligt och efter bästa förmåga ta hand om medlemmarna, församlingen och rörelsen i en turbulent tid, och de praktiska och tekniska konsekvenserna har behövt komma i andra hand och ta längre tid. Att dessa processer dragit ut på tiden betyder inte att Livets Ord och Ulf Ekman har fortsatt samarbete eller kopplingar. Vi är i processen att lösa och tydliggöra allt, ända ner på detaljnivå.

Som vi tidigare tydliggjort på denna blogg kommer Ulf Ekman att driva UEM vidare i USA, nu helt skilt från Livets Ord. Alla som via givande eller på annat sätt varit i kontakt med organisationen tidigare, då den var direkt relaterad till Livets Ords arbete, har informerats om denna förändring. Alla dess tidigare tillgångar har överförts till Livets Ord.

Då LIvets Ord och Ulf Ekman nu går skilda vägar är det omöjligt oss att känna till eller svara för vad som sker framåt i UEM, eller på vilket sätt organisationen kommer att drivas. På en fråga om varför Robert Ekh fanns med i ansökan om återaktiverande av UEM i USA, svarade Joakim Lundqvist att han gissade (mer kan vi inte göra, eftersom verksamheten inte länge är kopplad till Livets Ord) att detta var ett misstag i den nya ansökan. Enligt uppgift från Ulf Ekman till Dagen visade sig detta stämma.

Uppgiften att Robert Ekh inte tidigare satt i ledningen för UEM i USA är däremot felaktigt (dokumentation bifogad). Han avslutade däremot alla sina uppdrag inom Livets Ord i januari 2015.