UA-6516940-38 UA-6516940-38

Uppdrag Granskning

Kommentarer om Ulf Ekman Ministries

Utifrån nya mediauppgifter och påståenden vill vi kommentera och förtydliga följande:

Vi har aldrig hävdat att Ulf Ekman Ministries (UEM) överlämnades till Ulf Ekman direkt i samband med konverteringen. Vår prioritet har varit att så långt som möjligt och efter bästa förmåga ta hand om medlemmarna, församlingen och rörelsen i en turbulent tid, och de praktiska och tekniska konsekvenserna har behövt komma i andra hand och ta längre tid. Att dessa processer dragit ut på tiden betyder inte att Livets Ord och Ulf Ekman har fortsatt samarbete eller kopplingar. Vi är i processen att lösa och tydliggöra allt, ända ner på detaljnivå.

Som vi tidigare tydliggjort på denna blogg kommer Ulf Ekman att driva UEM vidare i USA, nu helt skilt från Livets Ord. Alla som via givande eller på annat sätt varit i kontakt med organisationen tidigare, då den var direkt relaterad till Livets Ords arbete, har informerats om denna förändring. Alla dess tidigare tillgångar har överförts till Livets Ord.

Då LIvets Ord och Ulf Ekman nu går skilda vägar är det omöjligt oss att känna till eller svara för vad som sker framåt i UEM, eller på vilket sätt organisationen kommer att drivas. På en fråga om varför Robert Ekh fanns med i ansökan om återaktiverande av UEM i USA, svarade Joakim Lundqvist att han gissade (mer kan vi inte göra, eftersom verksamheten inte länge är kopplad till Livets Ord) att detta var ett misstag i den nya ansökan. Enligt uppgift från Ulf Ekman till Dagen visade sig detta stämma.

Uppgiften att Robert Ekh inte tidigare satt i ledningen för UEM i USA är däremot felaktigt (dokumentation bifogad). Han avslutade däremot alla sina uppdrag inom Livets Ord i januari 2015.

Skärmklipp

Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning

JoakimLundqvist_dator_620

Hej,

Onsdagen den 25:e november sänder SVT:s program Uppdrag Granskning ett reportage om Livets Ord, med fokus främst på ekonomi. Efter att ha sett programmet ser vi ett stort behov av att kommentera och ge vår syn på det som sägs och påstås.

I inläggen här nedan går vi därför igenom programmets påståenden, och skriver om var det finns anledning till självkritik från vår sida, var uppgifterna i reportaget behöver kompletteras med fler fakta, och i vilka fall programmet direkt har ignorerat information som vi har tillhandahållit för att skapa en starkt negativt vinklad bild av Livets Ord. (mer…)

Köpte Livets Ord ett hus åt Ulf Ekman?

1994 köptes Ulf Ekmans bostadshus in som pastorsbostad, av Livets Ord. Ulf Ekman bodde kvar och betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.

Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll helt församlingen Livets Ord.

Vad är anledningen till sekretessavtalet med Robert Ekh?

Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades integritet. Detta är uppgifter som var och en måste avgöra om han/hon vill offentliggöra eller ej.

Just i fallet Robert Ekh rekommenderade, den av oss anlitade externa advokatbyrå, oss att göra avtalet icke offentligt. Överenskommelsen med Robert Ekh låg däremot väl inom gränsen för vad som är skäligt.

I efterhand ser vi att detta avtal kan upplevas vara i konflikt mot vår linje av ökad tydlighet och öppenhet, men följde vid tillfället de råd som gavs oss från juridisk expertis och behöver naturligtvis ära avtalet i den form det tecknades.