UA-6516940-38 UA-6516940-38

Uppdrag Granskning

Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning

Hej,

Onsdagen den 25:e november sänder SVT:s program Uppdrag Granskning ett reportage om Livets Ord, med fokus främst på ekonomi. Efter att ha sett programmet ser vi ett stort behov av att kommentera och ge vår syn på det som sägs och påstås.

I inläggen här nedan går vi därför igenom programmets påståenden, och skriver om var det finns anledning till självkritik från vår sida, var uppgifterna i reportaget behöver kompletteras med fler fakta, och i vilka fall programmet direkt har ignorerat information som vi har tillhandahållit för att skapa en starkt negativt vinklad bild av Livets Ord. (mer…)

Köpte Livets Ord ett hus åt Ulf Ekman?

1994 köptes Ulf Ekmans bostadshus in som pastorsbostad, av Livets Ord. Ulf Ekman bodde kvar och betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.

Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll helt församlingen Livets Ord.