UA-6516940-38 UA-6516940-38

Finns det regler om att församlingar i Livets Ords internationella nätverk ska ge tionde eller gåvor till församlingen i Uppsala?

Nej, vi har aldrig begärt av eller uppmanat någon av dessa församlingar att ge tionde till Livets Ord i Uppsala. I den mån detta har skett har det varit på församlingars eget initiativ, och är inget vi varit medvetna om.

Att inga tionden utkrävts intygas i en separat skrivelse från nationella ledare för vårt övriga rysktalande nätverk. Se dokument nedan.

Dokumentation:
Brev från WOLI