UA-6516940-38 UA-6516940-38

Har Livets Ord uppmanat anställda att avstå från lön för att ge till arbetet?

Så vitt vi förstår hade Livets Ord under år 2003 en ansträngd likviditet. Ett antal personer i ledningen tog då ett initiativ att avstå från en månadslön för att hjälpa till i den ekonomiska situationen.
Fler följde efter och en allmän möjlighet presenterades för personalen att göra samma sak, naturligtvis helt frivilligt.

Av vad vi kan se var detta ett enstaka tillfälle och inget som skett med regelbundenhet. Vi ser ändå en svaghet i att detta var något som presenterades som ett alternativ för hela personalen, och det är inget som skulle göras om idag.