UA-6516940-38 UA-6516940-38

Hur kommer det sig att församlingen i Ukraina och pastorsparet som medverkar i reportaget inte verkar ha fått ekonomisk hjälp från Livets Ord?

Detta inslag är från vårt perspektiv ett av de allvarligaste i programmet, eftersom det antyder att pengar som samlats in till missionsprojekt inte skulle använts för sitt syfte, och att missionshjälp inte skulle ha nått fram.

Detta är djupt felaktigt. Livets Ord hanterar ekonomin med hög integritet vilket bekräftas i revisionskontroller och granskningar, bl.a på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll. Pengar som givits till ett visst syfte, exempelvis mission, öronmärks och används alltid till just detta och inget annat.

För att etablera det intryck man vill förmedla intervjuar UG pastorsparet i en av alla de hundratals församlingar som Livets Ord genom åren arbetat med. Tittaren ges intrycket att man aldrig fått stöd av Livets Ord, utan snarare utnyttjats genom att ha förväntats stödja den svenska församlingen ekonomiskt.

Vad som inte framgår i inslaget är att pastorn som intervjuas i programmet uppbar en månadslön som var den högsta i hela vår rörelse, inklusive Uppsala. Den församling som omtalas var ekonomiskt stabil och inte beroende av stöd från oss på samma sätt som andra församlingar, i mycket mer akuta och utsatta lägen. Vi hjälpte däremot till exempelvis en annan, betydligt fattigare Ukrainsk kyrka med stöd på flera hundra tusen kronor för att möjliggöra ett kyrkbygge, med hjälpsändningar till nödlidande etc. Vårt fokus är alltid att försöka hjälpa där det behövs allra mest.

Man måste också komma ihåg att Livets Ords missionsarbete är mångfacetterat och består av många olika delar, som missionärer, predikanter, konferenser, kampanjer, bibelskolor, böcker och annat material, förutom direkt humanitärarbete.

Ett lågvattenmärke i sammanhanget är när UG spelar upp ett filmklipp med en hälsning från en missionär från Livets Ord, och använder kommentaren ‘Detta är ett resultat av dina böner, dina gåvor’ etc för att hävda att man lurat givarna att tro att Livets Ord givit stora ekonomiska bidrag just till kyrkbygget i Donetsk. Lyssnar man däremot till den del av hälsningen som UG valde att inte visa – så säger missionären tydligt att detta kyrkbygge finansierats till största delen av den Ukrainska församlingen själv. Kommentaren ‘Detta är ett resultat…’ syftar generellt på Livets Ords stora, övergripande arbete.

Här kan du se klippet i sin helhet:

Vill du läsa mer om händelserna i Ukraina kan du hitta tidigare inlägg om detta här.