UA-6516940-38 UA-6516940-38

Hur kontrolleras det att ledningen inte fattar beslut som gynnar dem själva ekonomiskt?

Livets Ords nuvarande styrelse har tillsatt en oberoende ekonomisk rådgivningsgrupp som bland annat sätter ramarna för styrelsens löner.

Styrelsen har också beslutat om att styrelseuppdraget ska vara helt frikopplat från särskilda förmåner, samt breddat kompetensen, insynen och delaktigheten i Livets Ords övergripande arbete genom att tillsätta en rad nya styrelser inom olika verksamhetsområden.