UA-6516940-38 UA-6516940-38

Hur ligger det till med uppgifterna om ursprungsstyrelsens pensioner?

Pensionsavtalet som tecknades för Livets Ord ursprungsstyrelse 1998 var ett ITP2 avtal som var standard för tjänstepensioner vid det tillfället. 1,8 miljoner svenskar har detta avtal idag. Beräkning av nivåer och hanterandet av avtalen sköttes inte av Livets Ord utan av dess försäkringsbolag.

Siffran på 11 miljoner i inbetald pension avser ett antal personer för en arbetsperiod på över 30 år (motsvarar i snitt ca 5 000 kr/person och månad) . Idag görs inga ytterligare inbetalningar enligt det gamla systemet. Fyra av dessa personer som avtalet gällde har gått i pension.

2012 tecknades ett kompletterande avtal för den dåvarande styrelsen som innebar en kompletterande livslång pension/ersättning med stegvis avtrappning. Samtliga i Livets Ords dåvarande styrelse har idag avstått från dessa avtal. De är idag avslutade och inga av dessa ersättningar betalas ut.

De kompletterande avtalen, det faktum att ursprungsstyrelsen skrev pensionsavtal för sig själva först och att det sedan tog så lång tid att skapa ett tjänstepensionssystem för all övrig personal, var felaktigt, djupt olyckligt och sände ut helt fel signaler. Livets Ords dåvarande styrelse har beklagat och bett om förlåtelse för detta.

2007 infördes tjänstepensionsavsättningar på 3% för all då anställd personal på Livets Ord, med kompensation bakåt för ett antal anställningsår för de längst anställda.

Från och med 1 januari 2015 har vi utökat villkoren så att de fullt ut motsvarar dagens standardavtal ITP1, d.v.s 4,5%. Vi har också inbetalt retroaktiv pensionsersättning för all idag anställd personal, från och med anställningens början.

Samtliga i Livets Ords personal har idag exakt samma typ av tjänstepension, inklusive styrelse, pastorer och chefer.