UA-6516940-38 UA-6516940-38

Hur var det med insättning på norska konton?

Uppdrag Granskning antydde i sitt program att en gåva på 94.000 NOK, insamlad i Norge, skulle ha gått till Ulf Ekman privat. Detta bemötte vi på en annan post i denna blogg , och visade dokumentation på att gåvan, med korrekt belopp 75.000 NOK, inbetalades till Livets Ord och inte till Ulf Ekman privat.

Ytterligare frågeställningar har nu uppstått utifrån att gåvan betalats in till ett norskt konto tillhörande Livets Ord, samt kring stiftelsen Livets Ord i Sverige respektive Norge. Låt oss klargöra hur detta hänger ihop:

1. Stiftelsen Livets Ord i Sverige öppnade ett konto i dåvarande Postbanken Norge (uppgick senare i Den Norske Bank, DNB) år 1994, för att ta emot gåvor till Livets Ords arbete.

2. Kontot har alltid funnits i svenska Livets Ords bokföring och har regelbundet tömts över till Livets Ords svenska konto. Den aktuella gåvan på 75.000 NOK överfördes från det norska kontot till vårt plusgirokonto i Sverige den 8 oktober 2003. Det stämmer alltså helt och hållet att beloppet skänktes till Livets Ords arbete. Gåvan är krediterad på vårt intäktskonto för gåvor (3260) med tillägg att gåvan ska gå till vårt Israelarbete (avdelning 8070).

3. Ett år efter det att bankkontot öppnats, i april 1995, bildades stiftelsen Livets Ord i Norge i samband med utgivningen av tidningen Magazinet i Norge. Fr.o.m 2003 har det däremot inte bedrivits verksamhet i stiftelsen, och den avregistrerades helt under 2015.

4. På grund av nya banklagar i Norge gjorde DNB en kunduppföljning år 2013. Vi svarade och bifogade våra svenska stadgar och registreringsbevis. Eftersom det nu behövdes organisationsnummer i bankens register, och svenska stiftelsen Livets Ord aldrig varit registrerad i Norge, verkar det som att DNB vid detta tillfälle felaktigt kopplade organisationsnumret för stiftelsen Livets Ord i Norge till bankkontot. De senaste åren har kontot i DNB använts i mycket liten omfattning, och vi har därför inte förrän nu blivit uppmärksammade på det misstag som DNB gjort. Felet är nu reklamerat och vi inväntar respons från banken.

5. Det aktuella bankkontot har som sagt alltid varit bokfört i den svenska stiftelsen och har aldrig haft något med den norska stiftelsen att göra. Det är med andra ord helt korrekt att säga att beloppet har tillfallit Livets Ord i Sverige och inte Ulf Ekman privat.

Varför den summa som en person utifrån minnesbild uppger i programmet – 94.000 NOK – och den faktiska summan på gåvan, 75.000 NOK, inte stämmer överens kan vi rimligtvis inte känna till. Om summan 94 tkr uppgavs direkt i samband med insamlingen, vilket beskrivs i programmet, är det en kvalificerad gissning att den innehöll s.k ‘löftesoffer’ som kanske sedan inte hade kommit in vid den tidpunkt då gåvan utbetalades till Livets Ord.

Vi kan däremot fastslå – både efter kontroll i den egna bokföringen och samtal med den pastor som faktiskt tog upp denna kollekt och betalade den vidare till Livets Ord – att gåvan som togs upp verkligen gick till Livets Ord och inte till en privatperson. Vilken, återigen, tydligt motbevisar påståendet i Uppdrag Gransknings reportage.