UA-6516940-38 UA-6516940-38

I programmet talas om kontanta gåvor och arvoden till Ulf Ekman och andra predikanter. Hur tänker Livets Ord kring det?

Livets Ords generella policy sedan många år tillbaka är att predikoarvoden för heltidsanställda predikanter och pastorer går direkt till Livets Ord. Vi har väl utvecklade rutiner för detta och vet att systemet efterlevs i hög grad.

En norsk pastor berättar i reportaget om en kollekt som en annan kyrka ska ha tagit upp till Ulf Ekman privat år 2003, och som enligt hans minne ska ha uppgått till 94.000 kr. Det hävdas att beloppet gick till Ulf själv, men i vår dokumentation finns denna kollekt inbetald direkt till Livets Ords arbete. Beloppet var på 75.000 norska kronor och registrerades av oss den 23/9 2003. Gåvan har alltså bevisligen inte gått till Ulf privat.

Dokumentation:

Vi har även kontaktat pastorn i den församling där kollekten togs upp och han bekräftar att insamlingen gjordes för Livets Ords Israelarbete och skickades direkt till Livets Ord. Denna information förmedlade vi till UG, som ändå uppenbarligen valde att presentera saken på ett helt annat sätt.

En pastor berättar att kontant arvode ska ha utbetalats till Ulf Ekman från hans församling i Kanada och (spekuleras det) från Singapore. Kontanta utbetalningar bör undvikas, däremot kan man inte förutsätta att dessa belopp använts privat. Vare sig belopp eller tidpunkter förekommer i programmet (vi anar att det rör sig om 90-talet), vilket gör att kan vi inte undersöka detta vidare.

Livets Ord har däremot de senaste 15 åren registrerat inbetalda talararvoden för våra olika predikanter, samt allmänna gåvor till Livets Ords arbete, på 1.380.000 kr från Kanada. Från Singapore har vi under samma tidsperiod tagit emot 492.000 kr under samma intäktsposter. De inbetalade arvodesbeloppen i sig bekräftar att gällande policy efterlevs.