UA-6516940-38 UA-6516940-38

Köpte Livets Ord ett hus åt Ulf Ekman?

1994 köptes Ulf Ekmans bostadshus in som pastorsbostad, av Livets Ord. Ulf Ekman bodde kvar och betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.

Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll helt församlingen Livets Ord.