UA-6516940-38 UA-6516940-38

Livets Ord kom för att rädda, inte splittra

Rent felaktigt förekommer påståenden om att Livets Ords delegation i november 2012 kom till Donetsk för att avsätta Leonid Padun och ta över församlingen och alliansen, UKEK (Ukrainska Kristna Evangeliska Kyrkor), i vilken Ukrainas Livets Ord-församlingar var med i. Till att börja med har Livets Ord inget intresse i att ta över en församling. Vår missionsideologi är att hjälpa, inspirera, utbilda och handleda inhemska pastorer och ledare till att starta och leda församlingar. I de fall där församlingar startas av svenska missionärer är målet att resa upp ett inhemskt ledarskap till vilka ansvaret kan lämnas över när tiden är mogen för det. Vi står sedan i en stödjande relation till dessa.

En delegation med representanter från Livets Ord Uppsala och Moskva reste till Donetsk i november 2012 efter vädjanden om hjälp därifrån. Detta skedde efter att Leonid avsatt den egna styrelsen efter en allt skarpare konflikt framför allt gällande hans löner och ledarstil. Vädjanden kom brevledes från styrelsen och faktiskt också från pastor Leonid Padun själv. Man ska också hålla i minnet att alla dessa var våra vänner sedan många år tillbaka och vi var bestörta över denna tragiska utveckling och tog den på största allvar. Det gällde församlingsmedlemmars väl, både i Donetsk och ute i församlingarna i landet.

Problemen och konflikterna visade sig vara dock så allvarliga att den enda lösning vi kunde se var att både Leonid och styrelsen skulle ta timeout, eftersom det var ett totalt dödläge. Timeouten skulle kunna ge tillfälle att i ett lugnt läge komma till rätta med problemen. Livets Ord Uppsala i samarbete med andra Livets Ord-center skulle hjälpas åt att ta hand om arbetet under denna period.

Styrelsen accepterade, Leonid vägrade. Eftersom Leonid vägrade att kännas vid missförhållandena och ingen lösning kunde finnas, förklarade vi att Donetsk därmed inte längre kan fortsätta vara ett Livets Ord-center. Det var ohållbart att Donetsk skulle kunna representera Livets Ord utan att tag i de missförhållanden som fanns. Vi förklarade för anställda och församlingsmedlemmar varför det nära samarbetet nu avslutades.

Veckan därpå reste jag och Carl-Gustaf Severin till Donetsk igen för att även ge information till UKEKs biskopar. Dessa var ju sedan lång tid en del av Livets Ord och har en mångårig relation till oss och våra predikanter och hade också rätt att få information. Det mötet skedde i Leonid Paduns hem. När vi informerat biskoparna om bakgrunden till vårt beslut att avsluta samarbetet med Leonid Padun, lämnade vi efter att ha bett tillsammans saken i deras händer och reste sedan hem.

När det gäller församlingarna i Ukraina så bör det stå klart att alla dessa inte är startade utifrån Donetsk. En del av dem har efter en tid anslutit sig till den av Leonid ledda UKEK. Mellan 400-500 ukrainare har genomgått Livets Ords pastorskurser som hållits i Moskva, Kiev och Donetsk och står sedan länge i relation till oss och identifierar sig som Livets Ord-församlingar. I spåren av ledarskapskrisen i Donetsk valde en stor del av dessa att rösta med fötterna och lämna UKEK. De hänvisade till Leonids ledarstil och hans agerande efter brytningen med Uppsala och uttrycker en stark önskan om att stå kvar i relationen till Livets Ord.

Att Livets Ord medvetet försökt splittra församlingen i Donetsk är också helt felaktigt. Många församlingsmedlemmar hade tappat förtroendet för ledningen och lämnade tillika med en del pastorer. Jag blev efter en tid uppringd av de pastorer som fortfarande var kvar hos Leonid. De frågade vad de skulle göra, då en del av medlemmarna hade lämnat församlingen medan andra var kvar. Mitt svar var ”Ta hand om fåren, både de som lämnat och de som är kvar”. Inget råd för pastorerna om vare sig att stanna eller lämna gavs och heller inte att starta ny församling. Vi tog inte någon parts sida, vi hade lämnat saken i deras händer. En ny församling startades ca ett halvår senare efter att en tid haft gudstjänster. I detta var vi inte pådrivande. Däremot uttryckte den nya församlingen en stark önskan att stå i relation till Livets Ord vilket de idag gör.

Detta har naturligtvis varit en tragisk händelse. Idag kan vi däremot glädjas över den gemenskap vi står i med Livets Ord församlingar utöver Ukraina. Vi har regelbundna pastorssamlingar, predikar på konferenser, i församlingar och samarbetar på olika sätt och ser positivt på framtiden.