UA-6516940-38 UA-6516940-38

Livets Ords missionskoncept

På Livets Ord är mission centralt och viktigt. Vi tror på Jesu ord i missionsbefallningen att vi som kristna är kallade att ”Gå ut i hela världen”, något som vi gjort målmedvetet och intensivt nästan från start. Vi har sänt över 7000 teamresenärer och predikanter till ett 60-tal länder. De fält som vi arbetat mest på är före detta Sovjet och dess satellitstater i Europa, Indien, Vietnam och Kina, men även i övriga Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika.

Mission är mångfacetterat och inbegriper allt från missionärer, predikanter, kampanjer, bibelskolor, TV, böcker och annat material förutom direkt humanitärarbete. Med alla dessa redskap till hands så är vårt mål alltid att resultatet blir tränade och utrustade kristna, pastorer såväl som församlingsmedlemmar på de respektive fälten, som kan stå på egna ben och fortsätta arbetet på det sätt som passar bäst i deras miljöer.

Vi är oerhört tacksamma för alla generösa gåvor som kommit in till vårt missionsarbete. De är givna grundat på ett förtroende som vi vill förvalta väl och är därför mycket noggranna med att de går till de angivna projekt de är insamlade till. Även om vi i perioder har understött evangelister och pastorer ute på missionsfältet så vill vara noga med att inte skapa ett ekonomiskt beroende. Vi föredrar att arbeta enligt den kända devisen; Ge inte den behövande en fisk. Ge honom ett spö och lär honom att fiska. Detta gör vi genom bibelskolor där vi haft över 33 000 elever i ett 20-tal länder genom åren, pastorskurser med ca 1500 pastorer från över 30 länder, pastorskonferenser med 1000-tals deltagare och genom 6 miljoner böcker på 50 språk. Det har lett till framväxt av ett 1000-tal självbärande församlingar. Våra missionsmedel har m.a.o. främst gått in i våra missionsprojekt och ca 300 utsända missionärer till de olika fälten, inte som ekonomiskt stöd till församlingar.

Mission har också en social sida där vi på olika sätt sänder humanitär hjälp in i katastrofsituationer. Det kan vara läkarteam som åker in i tsunami- eller jordbävningsdrabbade områden, det kan vara hjälp med sjukvård, mat och kläder till flyktingar i läger eller på väg genom Europa eller mat, vård och utbildning för fattiga i länder som Indien och Afghanistan.

Vi befinner oss just nu i ett skede där vi tillsammans med församlingar vi startat på missionsfältet samarbetar på nya fält. Vi ser också ett nyvaknat intresse för mission hemma och hur allt fler reser ut på missionsteam och som missionsvolontärer. Nya länder och regioner öppnar sig och vi ser med förväntan på framtiden.