UA-6516940-38 UA-6516940-38

Lönerna i Donetsk

I följande stycke publicerar vi information som vi normalt inte skulle göra offentlig av hänsyn till de inblandade. Att vi ser oss tvungna att göra det nu beror på att vi måste ge en klar bild av vad som låg bakom beslutet att bryta med Leonid Padun. Flera har menat att teologiska motsättningar låg till grund för splittringen, vilket är direkt felaktigt. Andra har trott att vi agerade helt utan grund. Här nedan visar vi en av anledningarna till att vi reagerade och bröt med arbetet i Donetsk. -Fredrik

I vårt arbete med att hjälpa församlingen i Donetsk upptäckte vi en väldigt problematisk inställning till löner.

Vi såg snart att den största delen av lönerna betalades ut ”svart”. Vår policy i Word of Life International är naturligtvis att vi inte kan försvara skattefusk. Lönerna för vanliga församlingsanställda var också väldigt låga, många gånger lägre än vad man egentligen behövde för att leva i Ukraina.

När vi motsatte oss skattefusk blev ledningens lösning att börja dra skatt på de församlingsanställdas låga löner. Vår lösning hade självklart varit att man började betala skatt ovanpå nettolönen, inte att sänka den. Denna metod hade andra kyrkor vi varit i kontakt med använt när bokföringen skulle fås i ordning.

Både vid våra centerledarträffar både 2011 och 2012 där Leonid deltog tog vi upp temat kring löner och personalvård. Vi visade på att människor måste få skäliga löner, och att lönespridningen inte fick bli för stor. Vidare diskuterades vikten av att pastorns privata ekonomi måste ha en tydlig rågång mot församlingens ekonomi. Vi diskuterade också vikten av att leva transparent mot myndigheterna. Detta är viktigt i Ukraina, eftersom arbetsgivare ansvarar för alla skatter.

Trots detta upptäckte vi under 2012 till vår förskräckelse att lönespridningen i Livets Ord Donetsk var orättfärdigt stor och hade ökat. Efter att ha undersökt saken närmare insåg vi att Leonid Padun hade en lön på 30-40 gånger mer än en sekreterare i församlingen. Förutom en mycket stor nettolön så hade han ett av församlingen betalt gymkort för hela familjen Padun på ett av de finare gymen i Dontesk, två betalda semesterresor per år på församlingens bekostnad samt bil. Med denna lön och förmåner hade han den i särklass högsta lönen någon pastor inom Livets Ords nätverk någonsin har haft, både i fd Sovjet, i väst och i Sverige. Dessutom visade det sig att trots att man nu lät alla de lågavlönade medarbetarna i församlingen betala skatt på sina låga löner, så betalades pastorslönen till stor del ut svart.

De människor som kände till allt detta var ganska få, eftersom Leonid tog ut lönen från tre olika organisationer – församlingen, bibelinstitutet och unionen.

Vi adresserade detta tydligt i vår diskussion med Leonid, som inte ville gå med på att han hade en hög lön, och ansåg sig ha rätt till dessa semesterar eftersom han varit sjuk.

Leonid har också hävdat att vi har höjt hans lön, och detta med avsikt att få belägg för att störta honom. Detta är en fabricerad anklagelse.

Dessa ekonomiska osundheter blev ett av skälen till att vi inte kunde fortsätta att betrakta Leonid som en av Livets Ords centerledare. Detta är mycket tråkigt eftersom vi känt honom länge, och vet att han under lång tid levde under enkla förhållanden i respekt för församlingen, men nu ville han inte längre lyssna när vi uppmanade honom att inte utnyttja sin församling för en orättfärdig ekonomi.