UA-6516940-38 UA-6516940-38

Hur såg kontakten ut mellan Livets Ord och UG inför programmet?

I vanliga fall har vi som policy att ställa upp i mediesammanhang och svara på frågor, eftersom vi inte har något att dölja.

Vår senaste erfarenhet av medverkan i ett SVT-program var i ‘Den enda sanna vägen’ som sändes för ett par månader sedan. Då som nu gjordes reportaget av Anna Lindman, och tyvärr blev det blev det i processen uppenbart att det syftet inte var objektivitet utan ett ensidigt smutskastande av Livets Ord.

I förfrågan som ställdes till oss vid det tillfället utlovades ett ‘fördomsfritt och respektfullt program’ om ‘församlingar, rörelser och kyrkor’, men i slutänden blev Livets Ord som enda kristen församling placerad tillsammans med Moonkyrkan, Hare Krishna och Scientologin. Man återgav till och med en intervju med en person som lämnat vår församling på ett så ensidigt vinklat sätt, att personen själv kände sig utnyttjad av SVT:s agenda och behövde skriva ett tillrättaläggande.

Eftersom samma person stod bakom detta program förstod vi på förhand att Uppdrag Gransknings reportage skulle komma att vinklas ensidigt mot Livets Ord, men valde ändå att stå till förfogande för att ge svar på frågor.

Inledningsvis skickade UG enbart svepande och övergripande frågor som vi svarade på, samtidigt som vi flera gånger efterlyste mer konkreta. Två och en halv vecka innan sändningsdatum skickade UG så elva mer detaljerade frågor, med begäran om svar inom två dagar. Frågorna krävde omfattande genomgångar av ekonomisk dokumentation från långt tillbaka i tiden, men vi skickade svar på samtliga. När vi bad om mer konkreta uppgifter kring Uppdrag Gransknings påståenden för att kunna kontrollera dessa i vår dokumentation, valde man att inte ge oss det.

Flera personer har hört av sig till oss och berättat att Uppdrag Granskning kontaktat dem med frågor, men när dessa personer gett en annan bild än den UG velat förmedla så har inte deras berättelse tagits med.

Några dagar innan sändning tilläts vi se reportaget i sin dåvarande form, och en avslutande kort intervju med Joakim Lundqvist spelades in. UG klippte ner den kraftigt och mycket selektivt – alla medgivanden om brister hos Livets Ord togs med, men man klippte bort samtliga (!) tillfällen då Joakim riktade kritik mot programmets ensidighet, påståendenas brist på underlag och det faktum att programmet ignorerat de svar vi tillhandahållit.

Vi spelade däremot själva in intervjun med egen kamera och kommer göra den tillgänglig på den här sajten för dig att se i oklippt version.