UA-6516940-38 UA-6516940-38

Sammanställning av Livets Ords utlandskontor för insamling

Här följer en kort redogörelse för Livets Ords insamlingsverksamhet i utlandet. Denna sammanställning avser att besvara frågor kring Livets Ords utlandskontor.

Med några få undantag kan man säga att vår verksamhet utomlands har handlat om två mål:

1. Bedriva mission. Starta församlingar, bibelskolor, predika och undervisa mm.
2. Samla in pengar till mission/Israelarbetet samt sälja våra böcker, undervisning & andra produkter.

Syftet har främst varit att samla in pengar till mission vilket gjort att vi aktivt försökt välja den organisationsform som passar det syftet bäst. På vissa platser har även bokförsäljning varit ett viktigt delsyfte. När vi etablerat verksamhet utomlands har vi fått anpassa den efter den specifika lagstiftning som finns i varje land och därför är det lite olika organisationsformer i olika länder.

All insamlingsverksamhet utomlands ses ur lednings- och styrningssynpunkt som en del av Livets Ord Uppsalas arbete. Verksamheterna styrs från Uppsala rent praktiskt, även om olika organisationsformer i olika länder medför att lokala styrelsemedlemmar behöver ingå i styrelsen.

Insamlade medel från dessa kontor har redovisats utifrån gällande lagstiftning i varje land samt överförts till Stiftelsen Livets Ord i Sverige och bokförts som gåvor i stiftelsens bokföring.

I USA, Kanada och Australien har organisationerna varit registrerade under namnet Ulf Ekman Ministries istället för Word of Life Sweden. Förklaringen till detta är att när vi försökte registrera oss som Word of Life Sweden protesterade andra organisationer med liknande verksamhet som redan hette Word of Life.

Vår verksamhet i dessa länder har därför gått både under namnen Ulf Ekman Ministries (som officiellt namn) och Word of Life Sweden som ett mer inofficiellt arbetsnamn.

Efter att Ulf Ekman lämnat rollen som pastor för Livets Ord är det inte längre naturligt att behålla dessa organisationer under detta namn. Därför har vi påbörjat processen att lämna över organisationen Ulf Ekman Ministries i USA till honom.

VÅRA UTLANDSKONTOR

Aktiva:

England

Namn: Word of Life (Sweden) Charitable Trust Plats Swindon, England
Org Nr: 1044498
Styrelse: Christian Åkerhielm, Alistair Scott.
Planen är att styrelsen kommer att utökas med ytterligare en britt.
Information:
Grundades under mitten av 90-talet. Har sedan dess grundande samlat in pengar till mission och Operation Jabotinsky. Aktiviteten och insamlingen ökade här i och med våra TV-sändningar på kristen TV i Storbritannien samt med vår konferens ”London Calling” som vi hade under några år. Anledningen till registreringen är att man i England kan få skatteavdrag för sina gåvor. Givarna kan i England i och med denna organisationsform välja att ge avdraget till oss om de så önskar.

Israel

Namn: Milat Ha’chayim – Mivtza Jabotinsky (Livets Ord – Operation Jabotinsky)
Plats: Jerusalem, Israel
Styrelse: Christian Åkerhielm (Ordf), Joakim Lundqvist, Roar Sörensen, Israel Roytman, Magnus Westergård, Sebastian Asklund och Sofie Johansson.
Information:
En amuta är en israelisk organisationsform liknande en charity. Vi registrerade organisation 2000 för att kunna bedriva verksamhet i Israel som Operation Jabotinsky, bibelskolor, studiecenter etc. Amutan är en integrerad del av vårt Israelarbete och finansieras huvudsakligen från Sverige.

Utländska bankkonton

Vi har även utländska insamlingskonton i Finland, Norge, Danmark och Tyskland som är kopplade direkt till Livets Ord, Uppsala.

Word of Life International (WOLI)

Livets Ords internationella samarbetsorgan är WOLI. All ekonomi går dock genom de nationella unionerna.


Nedlagda:

Då specifik information (ex. styrelse) kan ha förändrats under årens lopp avser följande status vid avslut.

Australien

Namn Ulf Ekman Ministries Limited
Org Nr ACN: 065 045 703, ABN: 51 973 013 980
Styrelse: John Gagliardi, Ray Meddings, Lyn Meddings
Information:
Registrerades 1994-06-14, avregistrerades 2004-05-23.
Andra använda namn: Ulf Ekman Ministries Word of Life Limited, Word of Life Sweden Limited. Denna verksamhet som drivits som den vanligaste företagsformen för välgörenhetsorganisationer i Australien syftade till att samla in pengar till Operation Jabotinsky och mission samt till att sälja våra produkter i Australien. Kontoret användes också för att distribuera vårt nyhetsbrev. 2003 påbörjades processen att avsluta kontoret som sedan dess varit stängt.

USA

Namn: Ulf Ekman Ministries USA / Word of Life Sweden
Styrelse: Ulf Ekman, Birgitta Ekman, Robert Ekh
Information:
Grundades i början av 90-talet för att samla in pengar till mission och Operation Jabotinsky. Det var stor aktivitet här på 90-talet då många gåvor kom in, som bland annat användes till Operation Jabotinsky. Kontoret här har bevarats då det funnits partners i USA som kunnat ge gåvor avdragsgillt till vår verksamhet. Medlen har sedan förts över till Sverige för att användas till det som de samlats in till. Allt eftersom vår närvaro minskat i USA har aktiviteten minskat här vilket lett fram till beslutet att avsluta verksamheten i USA. Ulf Ekman Ministries kommer att drivas vidare av Ulf Ekman personligen. Alla som på något sätt gett till verksamheten för att stödja Livets Ords missionsarbete informeras om denna förändring, och deras givande som partners med Livets Ord överförs till församlingen i Sverige.

Kanada

Namn: Ulf Ekman Ministries
Org Nr: 3552942
Styrelse: Ulf Ekman, Birgitta Ekman, Peter Nash, John Cameron, Leslie Vidok
Information:
Grundades under slutet av 90-talet för att samla in pengar till mission. Projektet startades upp och drevs främst av några som gått vår bibelskola. Kontoret kom aldrig riktig igång vilket gjorde att det självdog ganska snabbt. All verksamhet avslutades från tidigt 2000-tal. Stängdes officiellt ned 2015 då staten stängde den vilande registreringen som under många år gått utan verksamhet.

Övriga

Norge

Namn: Stiftelsen Livets Ord Norge
Org Nr: 974 423 138
Styrelse: Ulf Ekman, Svante Rumar, Maj Kristin Svedlund, Birgitta Ekman, Robert Ek
Information:
Startades 1995 för att driva tidningen Magazinet i Norge. Stiftelsen lades som vilande 2003 då verksamheten såldes till ett norskt aktiebolag som var helägt dotterbolag till den Svenska stiftelsen Livets Ord. Den norska stiftelsen avslutades slutgiltigt 2015. 2006 såldes 90 % av det norska bolaget till norska ägare. 2007 fusionerade det norska bolaget med Dagen i Norge. Fram till 2013 ägde Livets Ord aktier i tidningen Dagen i Norge.

Tyskland

Påtänkt registrering i början av 90-talet som slutade med ett tyskt bankkonto kopplat till Svenska Stiftelsen Livets Ord i stället. I mitten av 00-talet påbörjades processen för en ny registreringsprocess. Detta slutade med att steg 1 av 2 i registreringsprocessen genomfördes, men sedan avslutades projektet. Inga pengar samlades alltså in genom någon egen förening i Tyskland.

Singapore

Under sent 80-tal startades organisationen Word of Life Missions Outreach med målet att starta bibelskola i Singapore. Registrering fanns kvar ett antal år, men avslutades formellt i början av 2000-talet.