UA-6516940-38 UA-6516940-38

Tror Livets Ord på tiondegivande, och på att den som ger och tror nog mycket blir rik?

Det är viktigt att styrka under att vi faktiskt – tillsammans med tusentals kristna kyrkor över hela jorden – tror på givande och tionde som bibliska principer. Däremot inte som strategiska investeringar i framtida rikedom, utan som ett naturligt, frivilligt utflöde ur ett tacksamt hjärta.

Om någon fått uppfattningen av vår undervisning, eller av en felaktig mediebild av den – att man bör ge mer än man kan, eller har upplevt press och tvång att ge, beklagar vi detta – det har aldrig varit vår mening. Vi har också genom åren nyanserat och utvecklat vår undervisning om ekonomi, och tror att ytterst få idag skulle uppleva den vare sig som pressande eller som garanterade automatiska löften om ekonomisk rikedom. Vi tror däremot självklart fortfarande på att Guds ord och löften är sanna även i vad det säger om förvaltarskap, givande och ekonomi.

Fokus i vår undervisning ligger på en tacksam och förnöjsam livsstil, och att leva med en generös inställning till medmänniskans behov. Detta har de senaste månaderna tagit sig uttryck i allt från byggande av barnhem, omhändertagande av hemlösa och socialt utsatta, kampanjen ‘Refugees Welcome’ för att ge stöd till flyktingar etc.