UA-6516940-38 UA-6516940-38

UCEC:s biskopar uttalar sig

Detta uttalande publicerades den 20 december 2012 av ett antal biskopar i styrelsen för Ukranian Evangelical Christian Church (vi har refererat till dem som ”alliansen”), den sammanslutning av ukrainska församlingar som Leonid Padun sitter som ledare för. Under konflikten med Livets Ord valde dessa biskopar att lämna alliansen, och de publicerade detta öppna brev på http://wolod.org/church/news/286-2012-12-20-06-38-45.html för att förklara skälet till detta beslut.  Vi vill med detta visa att orsakerna till konflikten inte var fabricerade av Livets Ord i Uppsala, utan var reella problem som var kända av många i styrande position i församlingen och alliansen.

-Fredrik

 

Kära bröder och systrar!

Vi hälsar er med kärlek vår Herre Jesus Kristus! Nåd och frid till er från Gud!

Eftersom vi förstår vårt ansvar inför Gud och inför dig, och med tanke på den senaste utvecklingen inom vår organisation, den ukrainska kristna evangeliska kyrkan, anser vi att det är viktigt att ge vår position och informera dig om vår gemensamma beslut och plan för framtiden.

Vi tror att det djupa engagemang som Livets Ord i Sverige visade centret i Donetsk, deras slutsatser och agerande inte var förhastat eller ytligt, utan grundades på solida fakta och motiverades av uppriktig kärlek till pastor Leonid och till alla kyrkor i alliansen i Ukraina.

Under våra många år i tjänst för Herren och hans folk, observerade vi negativa tendenser i hur kyrkan och alliansen leddes, nämligen auktoritetsmissbruk och maktmissbruk av alliansens ledande pastor. Från vår sida har vi vid upprepade tillfällen försökt att hjälpa pastor Leonid Padun att se och att göra de nödvändiga förändringarna. Tragiskt nog var alla våra ansträngningar förgäves och har uppfattats som ett hot mot hans personliga makt, och som ett angrepp på hans auktoritet och position.

Eftersom Ulf Ekman är pastor för alla Livets Ord-centers, vände vi oss till honom för att få hjälp att stärka relationerna och hjälp att klara upp meningskillnaderna. Under senare år har pastorerna i Uppsala och pastor Ulf gjort mycket för att förändra den andliga atmosfären, organisationskulturen och den administrativa strukturen för Livets Ord i Donetsk. De arbetade hårt och strävade efter att uppnå de välbehövliga förändringar i organisationen och den moraliska standarden i kyrkans ledning. Tyvärr mötte de allvarlig opposition, vilket ledde till ytterligare komplikationer.

Slutligen, som den enda möjliga lösningen, föreslogs pastor Leonid ta en tids ledighet från ansvaret som pastor och ledare för alliansen, och låta kyrkan i Sverige och Livets Ords pastorer betjäna kyrkan i Donetsk och alliansen. Pastor Leonid vägrade att ta emot den hjälp som erbjöds honom av hans andliga ledare. Istället gjorde han upprepade gånger ett antal offentliga uttalanden som innehåller falska anklagelser och förödmjukande pastorerna från Livets Ord i Sverige.

Efter bön, och med tanke på situationen, vi har fattat följande beslut: att förbli en del av Livets Ords familj och fortsätta erkänna pastor Ulf Ekman som vår andlige ledare.
Vi ser det som ett privilegium att få fortsätta tjäna folket tillsammans under Livets Ords gemensamma vision:

Utrusta mitt folk mitt trosord,
Visa dem deras andliga vapen,
Lär dem använda dem
Och skicka ut dem i segerrik strid för Herren,
I Jesu Kristi evangelium som predikades i den här världen!

Det är en ära för oss att vara en del av en stor internationell Livets Ords-familj! Med glädje och tacksamhet till Gud fortsätter vi att betjäna Kristi kyrka i Ukraina, för att vi inte ska förlora frukten som vi arbetat för, utan nå större framgång och få vår belöning av Herren!

Medlemmar av UCEC:s (Ukranian Christian Evangelical Church) biskopsråd:

Vladimir Shabanov, UCEC Bishop in the Donetsk region, pastor of Makeyevka church

Alexander Batanov UCEC Bishop in the Crimea and the Zaporozhye region, pastor of Simferopol church

Lobodenko Victor, UCEC Bishop of churches in prisons and adaptation centers, Head of the rehabilitation center in Donetsk

Alexander Danilevsky, UCEC Bishop in the Luhansk region, pastor of the Lugansk church in

Andrew Bakala, Bishop UCEC in the Odessa region, pastor of the church in Odessa

Ivan Poteryakhin, assistant senior bishop UCEC in Cherkasy region, pastor of the church in the city of Cherkassy

Edward Terekhov, senior pastor of churches in the Dnipropetrovsk region, pastor of the church in Pavlograd

Gennady Shihovtsov, pastor of the community in Haifa

Vadim Sidorenko, pastor of the church in Odessa

Victor Rudoy, a member of council of bishops UCEC

Sergei Zaitsev, a member of the council of bishops UHETS