UA-6516940-38 UA-6516940-38

Uppdrag Granskning säger att de lyssnat på timmar av Livets Ords undervisning. Hur kan de ha fått en felaktig bild?

Trots att UG hävdar att de lyssnat till ‘timmar av undervisning’ om ekonomi från Livets Ord, är alla de citat man använder i inslaget 25-30 år gamla. Inget aktuellt bild- eller ljudmaterial från Livets Ords undervisning har använts i reportaget.

Det säger något i sig själv, att man uppenbarligen måste gå så långt tillbaka i tiden för att hitta uttalanden som upplevs suspekta och kontroversiella. Ett mer seriöst och sanningssökande reportage hade velat svara på frågan om vad som idag sägs och sker på Livets Ord.