UA-6516940-38 UA-6516940-38

Vad är anledningen till sekretessavtalet med Robert Ekh?

Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades integritet. Detta är uppgifter som var och en måste avgöra om han/hon vill offentliggöra eller ej.

Just i fallet Robert Ekh rekommenderade, den av oss anlitade externa advokatbyrå, oss att göra avtalet icke offentligt. Överenskommelsen med Robert Ekh låg däremot väl inom gränsen för vad som är skäligt.

I efterhand ser vi att detta avtal kan upplevas vara i konflikt mot vår linje av ökad tydlighet och öppenhet, men följde vid tillfället de råd som gavs oss från juridisk expertis och behöver naturligtvis ära avtalet i den form det tecknades.