UA-6516940-38 UA-6516940-38

Vad hände egentligen i Donetsk?

Jag publicerar här en text som jag tidigare publicerat på min privata blogg:

Hösten 2012 så reste jag tillsammans med en grupp kollegor från församlingen i Uppsala till Donetsk i Ukraina. Vi hade vid den tidpunkten under två år gett råd och stöd till styrelsen och församlingen genom att sända in vår personal för att ge praktiska tips och för att stödja ledarskapet i församlingen i Donetsk.

Vi hade under året fått upprepade rapporter om olika typer av problem i ledarskapet. Det handlade om ett auktoritärt styre och problem av ekonomisk karaktär. Krisen i ledarskapet i Ukraina nådde sitt crescendo när Leonid Padun, pastor i församlingen, på eget bevåg avsatte hela styrelsen.

Innan vi for pratade vi ihop oss och kom fram till att den bästa lösningen för alla inblandade var att ta ett steg tillbaka. Detta för att församlingen i Donetsk inte skulle splittras utan ha möjlighet att fortsätta under ett annat ledarskap tills dess alla oklarheter var utredda.

Dagarna i Donetsk var bland det värsta jag varit med om. Vi satt i långa samtal, tolkade till ryska och engelska, där motsägelserna flög i luften. Det var anklagelser från båda håll om maktmissbruk och andra grava ledarskapsproblem. Lönespridningen i organisationen var ca 30-40 ggr mellan de lägsta och den högsta lönen. De som hade lägst lön hade dessutom inga möjligheter att försörja sig på sin lön. Utöver detta så betalades stora delar av lönerna ut svart. Ingen skatt betalades och det var till stor del en kontant verksamhet.

På Livets Ord har vi de senaste åren varit tydliga i våra möten med de ryska församlingarna att de måste överge den korrumperade svarta ekonomin och få all sin verksamhet laglig. I Ukraina hade man inte kommit så långt på den vandringen blev vi varse.

Efter flera dagars överläggningar med båda sidor så körde förhandlingarna fast. Vi hade erbjudit Leonid en ”time out” i Sverige och den gamla styrelsen hade ställt sina platser till förfogande. När Leonid avvisade detta bud så bestämde vi oss för att avsluta vårt arbete och åka hem till Sverige igen.

Innan vi lämnade så gav Leonid oss tillstånd att först informera personalen och sedan församlingen om vad som hade hänt. Carl-Gustaf Severin gjorde detta vid söndagens gudstjänst.

Gjorde vi några misstag i hanteringen av Ukraina? Säkerligen flera.
Hade vi för avsikt att genomföra en kupp för att ta kontrollen över församlingen? Verkligen inte.

Vi åkte till Ukraina för att efter bästa förmåga försöka medla i en konflikt mellan pastorn och styrelsen. Jag är verkligen ledsen att vi inte lyckades bättre.

Dessvärre så verkar det finnas personer som vill utnyttja denna mycket tragiska situation för att misskreditera Livets Ord och framställa församlingen som en makthungrig organisation som kräver hundraprocentig lydnad. Inget är längre från sanningen. Allt vi har gjort har vi gjort för att hjälpa och stödja den ukrainska församlingen.