UA-6516940-38 UA-6516940-38

Varför är Livets Ord en stiftelse?

Det finns inget helt perfekt sätt att juridiskt organisera en församling på. Både stiftelse- och föreningsmodellen har för- och nackdelar.

Fördelen med en stiftelse är att dess syfte och djupaste vision aldrig kan ändras eller röstas bort. Vi tror att församlingen är konstituerad och byggd på Guds eviga ord och tilltal, och djupast sett var detta, så vitt vi förstår, orsaken till att Livets Ord från början grundades med denna organisationsform.