UA-6516940-38 UA-6516940-38

Vi avsatte ingen styrelse!

Det har påståtts från Donetsk att Livets Ord i Sverige insatte en ny (sverigekontrollerad) styrelse 2010. Detta påstående är helt taget ur luften.

När Christian Åkerhielm och jag var i Donetsk i juni 2010 träffade vi styrelsen där under en vecka. Vi var inbjudna för att jobba med att se över och utveckla administrationen i Donetsk. Dessa personer som satt i styrelsen var alla utsedda av Leonid, och satt i styrelsen långt innan besöket från Sverige. Det hade aldrig varit någon diskussion om att något utbyte av styrelsen, varken då eller tidigare.

Under besöket i Donetsk stod det klart att flera av styrelseledamöterna tyckte att styrelsearbetet var tungt och ineffektivt, och slet på dem. Tvärtemot vad som nu påstods uppmuntrade Christian och jag styrelsen att sitta kvar, eftersom dessa var de personer som kunde organisationen och som Leonid hade förtroende för. Det skulle ha varit svårt att börja ett effektiviseringsarbete av organisationen om styrelseledamöterna inte var med i processen.

Den styrelse som satt innan 2010, var samma styrelse som Leonid sparkade i oktober 2012 efter att styrelsen ifrågasatt hans ekonomiska förehavanden, med det undantaget att en av ledamöterna får lämna på grund av personliga skäl.