UA-6516940-38 UA-6516940-38

Vilka möjligheter har medlemmen på Livets Ord att ställa frågor, komma med synpunkter och göra sin röst hörd?

Livets Ord har församlingsmöten för medlemmar, där bland annat ekonomisk redovisning sker.
Det arrangeras regelbundet Samtals- och frågekvällar där pastorerna och styrelsen finns tillgängliga för frågor och samtal med vem som vill, och utöver detta finns en speciell mailadress som medlemmar använder för att ställa frågor eller ge synpunkter.

Våra pastorer är ständigt tillgängliga för samtal och frågor under veckan och i samband med våra gudstjänster.